NOVUS TS - SYSTEM

Kamera termowizyjna do zdalnego pomiaru temperatury ciała NVIP-2H-8912M/TS - zestaw

PROFESJONALNY ZESTAW DO ZDALNEGO POMIARU TEMPERATURY CIAŁA Z FUNKCJĄ WYKRYWANIA MASECZKI
NVIP-2H-8912M/TS SET

JAK TO DZIAŁA

Intuicyjna obsługa dzięki zastosowaniu kamery wizyjnej, na której obrazie reprezentowane są wyniki pomiarów.

Przekroczenie żądanego progu alarmowego może być sygnalizowane w oprogramowaniu nadzorczym.

Istnieje również możliwość sygnalizowania alarmu temperatury lokalnie, poprzez wykorzystanie wyjścia przekaźnikowego w kamerze.

DOKŁADNOŚĆ POMIARU +/- 0,3°C

Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości przetwornika mikrobolometrycznego oraz algorytmu korekcji, w oparciu o emisyjność modelu tzw. ciała doskonale czarnego, udało się osiągnąć dokładność pomiaru +/- 0,3°C. Jest to dokładność nieosiągalna dla typowych kamer termowizyjnych, które z reguły pozwalają mierzyć temperaturę obiektów z dokładnością rzędu +/- 2°C.

MOŻLIWOŚĆ JEDNOCZESNEGO POMIARU 16 TWARZY W CZASIE KRÓTSZYM NIŻ 1 SEKUNDA

Powoduje, że system jako jeden z nielicznych może być stosowany do skanowania temperatury ludzi bez konieczności kanalizowania ruchu poprzez różnego rodzaju bramki. Ma to szczególne znaczenie w obiektach, wktórych konieczne jest sprawne przemieszczanie się osób i unikanie zatorów.

Zdalny pomiar temperatury ciała w szpitalu
Zdalny pomiar temperatury ciała w biurze
Zdalny pomiar temperatury ciała w centrach handlowych
Zdalny pomiar temperatury ciała na lotnisku
Zdalny pomiar temperatury ciała w zakładzie produkcyjnym
Zdalny pomiar temperatury ciała na koleji
Zdalny pomiar temperatury ciała na stadionie

ALGORYTM WYKRYWANIA TWARZY

System NOVUS TS dzięki zastosowaniu algorytmu wykrywania twarzy w obrazie dokonuje pomiaru wyłącznie w obrębie twarzy ignorując inne obiekty w tle, które mogą wywoływać fałszywe alarmy w konkurencyjnych systemach pozbawionych tej funkcjonalności.

ZDALNA KONTROLA TEMPERATURY CIAŁA

Możliwość zdalnej kontroli temperatury osób z odległości 3 - 5 m co znacznie ułatwia instalację systemu w istniejących punktach kontroli, przejściach, korytarzach itp.

Kamera termowizyjna do zdalnego pomiaru temperatury ciała NVIP-2H-8912M/TS - zestaw

SYSTEM ZDALNEGO
POMIARU TEMPERATURY CIAŁA

składa się z:

  • dedykowanej dualnej kamery NVIP-2H-8912M/TS
  • urządzenia kalibrującego NV-BBU
  • oprogramowania nadzorującego N-control 8000
  • uchwytu sufitowego NVB-BRTS1 do kamery (regulowany w zakresie 690-1200mm)
  • uchwytu sufitowego NVB-BRTS2 do urządzenia kalibrującego (regulowany w zakresie 690-1200mm)

Kamera wizyjna oraz moduł termowizyjny współpracują ze sobą w jednym urządzeniu.

 

Zapytanie produktowe

Zadzwoń lub wyślij formularz by uzyskać wszystkie potrzebne informacje.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. • Zasady użytkowania