Gwarancja jakości

Ponad 20 letnie doświadczenie w obszarze elektronicznych systemów zabezpieczenia, przestrzeganie najwyższych standardów oraz zaawansowane technologie gwarantują najwyższą jakość produktów oferowanych przez AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o.

Jako firma wiarygodna finansowo posiadamy Certyfikat Wiarygodności Premium

 

Wszystkie produkty marki NOVUS objęte są 3-letnią gwarancją, za wyjątkiem wideodomofonów NOVUS, urządzeń serii 6000 lite oraz zestawu do zdalnego pomiaru temperatury ciała NVIP-2H-8912M/T, które są objęte 2-letnią gwarancją.
Wszystkie produkty marki POLON-ALFA objęte są 5-letnią gwarancją.
GiG - Certyfikat typu WE, potwierdza że urządzenia lub systemy ochrony spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i budowy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z Dyrektywą 94/9/WE. Jednostka Certyfikująca Głównego Instytutu Górnictwa.
Certyfikat dopuszczenia wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzane do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywane przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy.
Znak budowlany jest zastrzeżonym znakiem wskazującym zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną.
Znak budowlany stosowany jest w krajowym systemie oceny zgodności wyrobów budowlanych.
Oznaczenie/Oznakowanie CE (Conformité Européenne) umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE).
Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. 
RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) - unijna dyrektywa Restriction of Hazardous Substances (ROHS 2011/65/UE). Celem wprowadzenia dyrektywy jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych. Przeprowadzone testy gwarantują, że urządzenia nie zawierają substancji niebezpiecznych w ilościach mogących niekorzystnie wpływać na zdrowie człowieka lub środowisko naturalne.

Certyfikat EAC poświadcza zgodność produktów z regulacjami prawnymi i wymogami bezpieczeństwa, które obowiązują na terenie Unii Celnej państwa Republiki Białorusi, Kazachstanu i Federacji Rosyjskiej.

Produkty posiadające oznakowanie zgodne z Dyrektywą WEEE (2002/96/EC) dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie są więc kwalifikowane jako odpady z gospodarstw domowych, co oznacza, że ich utylizację należy przeprowadzić w wyspecjalizowanym zakładzie. Prawidłowe złomowanie urządzeń elektronicznych pomaga chronić środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.

 

WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI (plik PDF)

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. • Zasady użytkowania