Moduł rozszerzeń

PC4216Kontroler może być rozbudowany poprzez moduły rozszerzeń dołączone do magistrali COMBUS, co zwiększa elastyczność systemu. COMBUS jest protokółem komunikacyjnym opracowanym przez firmę DSC i został zaimplementowany przez firmę KANTECH jako integralna część kontrolera KT300. Od strony sprzętowej jest to czteroprzewodowa magistrala, do której dołączane są moduły rozszerzeń. Moduły mogą być dołączane łańcuchowo, jeden za drugim, poprzez rozgałęzienie typu Y lub kombinacje obu tych sposobów. Maksymalna odległość dowolnego modułu od kontrolera nie może przekraczać 300m. Sumaryczna długość wszystkich odcinków magistrali nie może przekraczać 1200m. W zależności od ilości modułów dołączonych do magistrali COMBUS, pobieranego przez nie prądu oraz odległości od kontrolera może wystąpić konieczność dodatkowego jej zasilenia.

Moduł KT-PC4216 umożliwia rozszerzenie kontrolera KT-300 o dodatkowe 16 programowalne wyjścia tranzystorowe.  Oprócz zwiększenia liczby wyjść sterujących, PC4216 umożliwia kontrolę dostępu do poszczególnych pięter windy, według poziomu dostępu przypisanego użytkownikowi w systemie EntraPass. 

Do kontrolerów

KT-300

Interfejs komunikacyjny

COMBUS

Ilość wyjść

16

Rodzaj wyjść

tranzystorowe

Nazwa pliku Opis  

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT HOLDING S.A. • Zasady użytkowania