Moduł rozszerzeń

PC4204Kontroler może być rozbudowany poprzez moduły rozszerzeń dołączone do magistrali COMBUS, co zwiększa elastyczność systemu. COMBUS jest protokółem komunikacyjnym opracowanym przez firmę DSC i został zaimplementowany przez firmę KANTECH jako integralna część kontrolera KT300. Od strony sprzętowej jest to czteroprzewodowa magistrala, do której dołączane są moduły rozszerzeń. Moduły mogą być dołączane łańcuchowo, jeden za drugim, poprzez rozgałęzienie typu Y lub kombinacje obu tych sposobów. Maksymalna odległość dowolnego modułu od kontrolera nie może przekraczać 300m. Sumaryczna długość wszystkich odcinków magistrali nie może przekraczać 1200m. W zależności od ilości modułów dołączonych do magistrali COMBUS, pobieranego przez nie prądu oraz odległości od kontrolera może wystąpić konieczność dodatkowego jej zasilenia.

Moduł KT-PC4204 umożliwia rozszerzenie kontrolera KT-300 o dodatkowe cztery programowalne wyjścia przekaźnikowe. Moduł ten może być używany również jako dodatkowe źródło zasilania na magistrali COMBUS oraz do sterowania windy. Nie wolno używać innego modułu niż KT-PC4204 jako dodatkowego zasilacza na magistrali COMBUS.

Do kontrolerów

KT-300

Interfejs komunikacyjny

COMBUS

Ilość wyjść

4

Rodzaj wyjść

przekaźnikowe

Nazwa pliku Opis  
Instrukcja instalacji kontrolera KT300_PL.pdfInstrukcja obsługi 4.11 MB
UWAGA!
Wszelkie odwołania do AAT HOLDING S.A. mogące znajdować się w niniejszej instrukcji powinny zostać odniesione do AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O., w tym zastrzeżenie wszelkich praw na rzecz AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. • Zasady użytkowania