Konwerter

UT-2USBAdapter UT2USB działa jako konwerter komunikacyjny pomiędzy interfejsami transmisji szeregowej standardu USB i RS485. Układ może być wykorzystany do transmisji dwukierunkowej (half duplex) z prędkością od 0 do 115.2 kbit/s.

Od strony komputera interfejs UT2USB posiada gniazdo typu USB-B, natomiast od strony interfejsu RS485, zacisk śrubowe do podłączenia linii komunikacyjnych A i B, linii kontrolnych RTS i CTS oraz masy odniesienia (GND) i ekranu kabla (SHLD).

Zasadniczo interfejs został zaprojektowany do komunikacji z urządzeniami systemu kontroli dostępu typu RACS (Roger) niemniej może być również wykorzystywany do innych celów, wtedy jednak skuteczność komunikacji nie jest gwarantowana i wymaga potwierdzenia w osobnych testach.

Zasilanie

10 - 15 V DC

Wymiary

68 x 45 x 23

Szybkość transmisji

do 230,4 kbit/s

Producent

Roger

Wilgotność

10% do 95%

Temperatura pracy

5°C do 40°C

Pobór prądu

40 mA

Nazwa pliku Opis  

Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

Instrukcja instalacji 268.54 KB

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT HOLDING S.A. • Zasady użytkowania