System EntraPass KANTECH zintegrowany z DSC Power Neo

Z przyjemnością informujemy, że nowa rodzina central alarmowych DSC Power Neo została zintegrowana z systemem KANTECH EntraPass w wersji V7. Elementem łączącym oba systemy jest moduł TCP/IP o symbolu TL280(R).
 
Moduł TL280(R) jest połączony z centralą alarmową osobnym przewodem (dostarczanym wraz z modułem). Z systemem EntraPass może być skomunikowany na dwa sposoby.
Pierwszy wariant to połączenie TL280(R) z kontrolerami KT-1, KT-400 lub KT-NCC. Posiadają one porty RS232, które mogą być wykorzystywane między innymi do tego celu. Druga możliwość to połączenie z portem RS232 (lub wirtualnym interfejsem COM) komputera z zainstalowanym programem bramki EntraPass Gateway. Program EntraPass w obu ww. rozwiązaniach udostępnia opcję integracji poprzez IP. Taki sposób komunikacji modułu TL280(R) z systemem EntraPass spowoduje, że integracja będzie jeszcze łatwiejsza niż dotychczas.
 
Opisane połączenie gwarantuje dwukierunkową wymianę danych pomiędzy centralą alarmową a systemem EntraPass. Dzięki temu możliwe są następujące funkcje: pełna kontrola i wizualizacja na mapach obiektu stanu czujek systemu alarmowego, włączanie w dozór/wyłączanie z dozoru podsystemu (za pomocą czytnika i karty lub przez operatora w menu kontekstowym na mapie) oraz zarządzanie kodami użytkowników.
 
Z systemem EntraPass można zintegrować wiele central alarmowych DSC Power Neo i zarządzać nimi z jednego stanowiska operatora systemu KD. Centrale mogą być równocześnie obsługiwane za pomocą fizycznych klawiatur rozmieszczonych w wybranych punktach obiektu oraz skomunikowane ze stacją monitorowania. Integracja central alarmowych z systemem EntraPass przynosi korzyści i ułatwia zarządzanie systemem zabezpieczeń elektronicznych.

Więcej informacji o systemie KANTECH EntraPassDSC Power Neo znajdziecie Państwo na www.aat.pl.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT HOLDING S.A. • Zasady użytkowania