Rozpoznawanie twarzy w systemach VSS marki NOVUS

Wybrane modele autonomicznych rejestratorów serii 6000 marki NOVUS oznaczone dodatkowo literą F posiadają funkcję rozpoznawania twarzy, co ma związek z zastosowaniem odpowiedniego procesora sygnałowego. Funkcja ta jest dostępna dla układu ww. rejestratorów oraz kamer z serii 3000 z wartoscia firmware 4.3.0 równiez oznaczone literą F.

Twarze są wyszukiwane w strumieniu wizyjnym a następnie retencjonowane w bazie danych rozpoznanych twarzy na rejestratorze. Dodatkowo, jeżeli w kamerze jest gniazdo dla kart SD, istnieje możliwość zapisu obrazów rozpoznawanych twarzy oraz pełnego obrazu sceny, w której twarz została wykryta. W przypadku połączenia z kamerą przez przeglądarkę IE możliwy jest równoległy zapis na lokalnym dysku twardym. Rozpoznanie twarzy może wywołać akcję alarmową: spowodować aktywację wyjścia alarmowego, wykonanie nieruchomego zdjęcia, zapisanie ruchomego obrazu, wysłanie e-maila ze zdjęciem lub dokonanie zapisu na serwerze FTP. W celu uzyskania większej wiarygodności dokonanych rozpoznań funkcja może działać według określonego harmonogramu i w ograniczonym polu widzenia.

Bardzo często instalatorzy systemów wykorzystują tryb korytarzowy, dostępny w kamerach marki NOVUS, w którym działa również funkcja rozpoznawania twarzy. Pozwala to na efektywniejsze wykorzystanie przetwornika i jest szczególnie wskazane w przypadku wąskich przejść przez wąskie drzwi.

W rejestratorach autonomicznych funkcja rozpoznawania twarzy jest dostępna dla wszystkich kanałów rejestratora, wiec może działać równolegle nawet z 32 kamerami (!). Jej działanie jest konfigurowane z poziomu rejestratora i nie ma konieczności łączenia się z każdą z kamer przez przeglądarkę IE. Domyślny tryb pracy kamery to praca ciągła.

Funkcja rozpoznawania twarzy w systemach NOVUS jest ciągle rozwijana. Obecnie funkcjonalnośc została rozszerzona o dodawanie zewnętrznej bazy danych zidentyfikowanych twarzy oraz sledzenie rozpoznanej twarzy na mapie obiektu.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT HOLDING S.A. • Zasady użytkowania