Nowość w ofercie firmy POLON-ALFA – czujki pożarowe z sygnalizatorem akustycznym

Dwusensorowa czujka dymu z sygnalizatorem akustycznym DUO-6046AD 
oraz wielosensorowa czujka dymu i ciepła z sygnalizatorem akustycznym DUT-6046AD to elementy adresowalne,
które powiększają asortyment oferowanych czujek serii 6000.
Czujki wraz z gniazdem G-40S są wykonane z niepalnego tworzywa i stanowią komplet.

Czujka DUO-6046AD jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu powstającego w początkowym stadium rozwoju pożaru – wtedy, gdy materiał jeszcze się tli, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Ruch powietrza i zmiany ciśnienia mają niewielki wpływ na charakterystyki detekcyjne czujki. W czujkach zastosowano podwójny układ detekcji dymu w pasmach UV i IR.

Czujka DUT-6046AD jest przeznaczona do wykrywania początkowego stadium rozwoju pożaru, w którym pojawia się dym i następuje wzrost temperatury. Ruch powietrza i zmiany ciśnienia mają niewielki wpływ na charakterystyki detekcyjne czujki. Zastosowanie podwójnego układu detekcji dymu oraz podwójnego układu detekcji ciepła zapewnia zwiększoną odporność na fałszywe alarmy, wywoływane na przykład przez parę wodną i pył, przy zachowaniu niewielkich rozmiarów i estetycznego wyglądu czujki.

Czujki z sygnalizatorem akustycznym – DUO-6046AD i DUT-6046AD – są przeznaczone do pracy w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemów POLON 4000 i POLON 6000. Załączenie sygnalizatora akustycznego w czujce następuje na polecenie wysłane ze współpracującej centrali. Zarówno w systemie 4000, jak i 6000 możliwe jest wysterowanie sygnalizatora akustycznego niezależnie od stanu czujki. Maksymalny poziom sygnału akustycznego z jednego kierunku przekracza 85 dB/m, a z pozostałych 70 dB/m.

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy adresowalnej pętli dozorowej central systemu POLON
czujki zostały wyposażone w dwustronne izolatory zwarć, które są aktywowane w przypadku przekroczenia
dopuszczalnych parametrów prądowych pracy pętli. Umożliwiają zachowanie ciągłości pracy
i prawidłową komunikację w pętli dozorowej.

Na czujki wydane zostały przez CNBOP-PIB (jednostkę notyfikowaną nr 1438) certyfikaty stałości właściwości użytkowych
potwierdzające posiadanie cech/parametrów technicznych, które są narzucone przez normy EN 54-3, EN 54-7, EN 54-17,
a w przypadku czujki DUT-6046AD dodatkowo przez normę EN 54-5.

Wyrób posiada świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB. Producent wydał deklarację właściwości użytkowych.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT HOLDING S.A. • Zasady użytkowania