Funkcja automatycznego śledzenia obiektów w kamerze NVIP-3SD-8200/30


W kamerze szybkoobrotowej NVIP-3SD-8200/30 została zaimplementowana funkcja detekcji wkroczenia obiektu do wyznaczonej strefy i automatycznego śledzenia jego dalszego ruchu.
Przy prawidłowym zaprogramowaniu funkcja pozwala na efektywne wykorzystanie zalet kamery szybkoobrotowej pozostawionej bez obsługi operatorskiej. Włączenie tej funkcji umożliwia zmniejszenie prawdopodobieństwa pominięcia zdarzeń w obrębie potencjalnego pola widzenia kamery. Wyjście śledzonego obiektu poza jej pole widzenia powoduje kilkusekundowe oczekiwanie i powrót urządzenia do zaprogramowanego punktu początkowego. Dodatkowo możemy określić maksymalny czas śledzenia obiektu (od 1 do 300 s). Po określonym czasie kamera wróci do punktu startowego, by uniknąć śledzenia stale poruszających się obiektów (np. gałęzi drzew). Urządzenie zostało wyposażone w oświetlacz IR o zasięgu 200 metrów o kącie promieniowania zależnym od aktualnego ustawienia ogniskowej obiektywu, i ma funkcję WDR z podwójnym skanowaniem zapewniającym prawidłowe działanie również w trudnych warunkach oświetleniowych.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. • Zasady użytkowania