AI_4000_inteligntna_analiza_obrazu

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI

AI Inteligentna analiza obrazu

AUTONOMICZNE ROZPOZNAWANIE I PORÓWNYWANIE TWARZY

Funkcja analizy obrazu oparta o Deep Learning, pozwalająca na rozpoznawanie twarzy osób znajdujących się w strefie detekcji. Kamera, dzięki odpowiednim algorytmom i wbudowanej bazie danych twarzy, jest w stanie porównać rozpoznaną twarz z bazą danych i wywołać zaprogramowaną reakcję.

MAPA CIEPŁA

Funkcja analizy obrazu oparta o Deep Learning, umożliwiająca przedstawienie w formie graficznej intensywności ruchu w obserwowanym obszarze. Algorytm funkcji tworzy poglądową mapę intensywności ruchu, nakładając na obraz z kamery paletę kolorów, w której cieplejsze barwy odpowiadają większej intensywności ruchu, a chłodniejsze – mniejszej.

AI Inteligentna analiza obrazu

WYKRYWANIE GĘSTOŚCI TŁUMU

Funkcja analizy obrazu oparta o Deep Learning, pozwalająca na wykrywanie określonego poziomu zagęszczenia tłumu w zdefiniowanym obszarze. Kamera może wywołać alarm, gdy ilość osób w chronionym obszarze przekroczy zdefiniowaną liczbę.

WYKRYWANIE DŁUGOŚCI KOLEJKI

Funkcja analizy obrazu oparta o Deep Learning, pozwalająca na wykrywanie i analizę ilości osób oczekujących w kolejce. Kamera może wywołać alarm, gdy długość kolejki przekroczy określoną ilość osób, lub gdy czas obsługi przekroczy określony czas.

AI Inteligentna analiza obrazu

ZLICZANIE OBIEKTÓW

Funkcja analizy obrazu oparta o Deep Learning umożliwia zliczanie obiektów o rozpoznanych kształtach (tj. człowiek, pojazd), które przekroczyły wirtualną linię detekcji. Kamera może wyświetlać na obrazie ilość zliczonych obiektów.

KLASYFIKACJA TYPU OBIEKTU

Funkcja analizy obrazu oparta o Deep Learning umożliwiająca rozpoznanie kształtów człowieka i pojazdu. Zaawansowanie i wydajność użytych metod analizy pozwalają na rozróżnienie obiektów nawet o wielkości zaledwie kilku procent sceny, oraz jednoczesne monitorowanie wielu obiektów różnych typów.

AI Inteligentna analiza obrazu

PRZEKROCZENIE LINII

Funkcja analizy obrazu oparta o Deep Learning umożliwiająca stworzenie wirtualnej linii detekcji. Przekroczenie tej linii przez zdefiniowane obiekty o rozpoznanych kształtach (tj. człowieka lub pojazdu), powoduje wywołanie alarmu.

Przykład zastosowania:
- ochrona obwodowa obiektu

NARUSZENIE STREFY

Funkcja analizy obrazu oparta o Deep Learning umożliwia stworzenie wirtualnej strefy detekcji i wywołanie alarmu po naruszeniu granic tej strefy, przez zdefiniowane obiekty o rozpoznanych kształtach (tj. człowieka lub pojazdu).

Przykład zastosowania:
- ochrona obwodowa obiektu,
- ochrona strategicznie ważnych obiektów

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. • Zasady użytkowania